تزریق های درمانی مفاصل و بافت نرم

تزریقات مفصل چیست؟

تزریقات تخصصی به سه نوع داخل مفصلی، بافت نرم و تزریق در اطراف دیسک ستون فقرات تقسیم بندی می‌شود.
تزریقات داخل مفصلی در بیماری‌های مثل: آرتروز شانه، زانو، آرنج، مچ دست، مچ پا و… یکی از موثرترین روش‌های درمانی است که تحت گاید سونوگرافی انجام می‌شود.
تزریق داخل بافت نرم در انواع التهاب‌های تاندونی مثل تاندونیت‌های شانه، شانه منجمد، تاندونیت‌های آرنج، سندروم تونل کارپ، بورسیت‌ها، تریگر پوینت یا نقاط ماشه‌ای دردناک انجام می‌شود.
تزریقات در ستون فقرات برای کمر دردهای با منشاء دیسک کمر که تمایلی به جراحی نداشته باشند، استروئید تحت گاید سونوگرافی یا فلوروسکوپی در اطراف ریشه‌های اعصاب و یا در مفاصل ستون فقرات تزریق می‌شود و با این روش با محرک عصب کمک به کاهش التهاب عصب و کاهش درد می‌کند.